Máy tính bảng apple ipad 1 16GB (3G +wifi)

Máy tính bảng apple ipad 1 16GB (3G +wifi)

Thông tin công nghệ

Người ta nói “ tiền ít hít đồ thơm” quả là có thật. Bạn sẽ được sở hữu trên tay một chiếc máy tính bảng cũ cỡ nhỏ nhưng chất...