Máy tính bảng apple ipad 2 16gb (3G+wifi)

Máy tính bảng apple ipad 2 16gb (3G+wifi)

Thông tin công nghệ

Laptop đang có thể là một trong những thiết bị gắn bó trực tiếp với con người trong nhiều công việc thời gian và hoạt động giải trí khác nhau....