1
Bạn cần hỗ trợ?
Hỗ trợ: 0979590884 9:00 - 19:00 hàng ngày

laptop cũ bật lên là tắt

Khi đang sử dụng, một số Laptop cũ hay có hiện tượng tự động đột ngột tắt nguồn. Điều này ...